Med nästan 30 års erfarenhet från parkeringsbolag är SydPark ett av Sveriges äldsta parkeringsbolag. 

30 år av parkering

Mycket har hänt sedan SydPark startades 1995 av Lars Nilsson i Helsingborg. 

Många av våra kunder har varit kunder i flera decennier och delar av vår personal har varit med sedan starten. Under våra snart 30 år inom parkeringar har SydPark genomgått stora förändringar till förmån för parkörer och uppdragsgivare.

Vi på SydPark tror på beprövade lösningar med kompetent personal. Att personalen trivs är en nyckel i vår framgång. Vi har sedan många åt tillbaka ett hängavtal för personalens välmående. 

Tryggheten för våra uppdragsgivare är central i vår framgång. Bland våra uppdragsgivare finns flertalet kommunala fastighetsägare, kommuner, stora som små fastighetsägare samt flertalet bostadsrättsföreningar och samfälligheter. 

Inget uppdrag är för stort eller för litet för oss på SydPark. Genom EN personlig kontakt i samtliga frågor gällande parkering kan vi garantera kvaliteten i vårt arbete. 

Under hösten 2023 och i början på 2024 har SydPark expanderat verksamheten och är idag verksamma i Skåne, Halland, Blekinge och Småland. Flertalet nya medarbetare har anställts och kommer att anställas vilket möter efterfrågan på ordning och reda bland våra uppdragsgivare. 

Vill du veta mer vad vi kan göra för dig som fastighetsägare?